Vaarbewijs en marifoon cursus

Welkom bij het cursus programma van Demarage Zeil Centrum. Vaarbewijzen-halen.nl is een onderdeel van Demarage Zeil Centrum.

Aanmelden voor een cursus

Aanmelden

Het cursusprogramma van de cursus vaarbewijs en cursus marifoon zijn zodanig ingericht dat u stap voor stap de gehele cursus kan doorlopen. Hierbij heeft u de ondersteuning van een theoriedocent, waar u uw huiswerk aan kunt opsturen en waar u al uw vragen aan kunt stellen. Na het doorlopen van een cursus Vaarbewijs of Marifoon via ons cursusprogramma is de kans van slagen voor het examen heel groot. Tot op heden is 100% van onze cursisten geslaagd voor het examen, waar we uiteraard heel trots op zijn.

Het vaarbewijs

WelkVaarbewijs halen vaarbewijs nodig is, hangt mede af van de lengte en snelheid van uw vaartuig en van het soort vervoer (bedrijfsmatig of pleziervaart). In Nederland kent men drie soorten vaarbewijzen: het Groot Vaarbewijs, het Beperkt Groot Vaarbewijs en het Klein Vaarbewijs. Voor de meeste watersporters is het kunnen beschikken over het certificaat Klein Vaarbewijs 1 en 2 voldoende.
Nog los van de wettelijke verplichtingen om een vaarbewijs te hebben, is het elke watersporter en toekomstige watersporter aan te bevelen om over deze theoretische kennis te beschikken. Het blijft een opmerkelijke zaak dat u niet gehinderd door enige kennis van welk vaarreglement dan ook, met een jacht van bijvoorbeeld 14 meter, ongestoord het ruime sop mag kiezen. Denkt u hierbij ook even aan de veiligheid van uw mede waterweggebruikers, ten slotte gaat u ook de weg niet op zonder de nodige theoretische kennis van de verkeersregels.

 

Wanneer is een vaarbewijs (deel 1) verplicht?

Klein Vaarbewijs is verplicht als u vaart met:Vaarbewijs en marifoon cursus

 • Een schip met een lengte van 15 tot 24 meter dat niet bedrijfsmatig wordt gebruikt;
 • Een schip met een lengte tussen de 15 en 20 meter dat voor bedrijfsmatig gebruik is bestemd of bedrijfsmatig wordt gebruikt;
 • Een sleepboot of duwboot die wordt gebruikt om een schip met een lengte van maximaal 20 meter te slepen, langszij mee te voeren of te duwen;
 • Een waterscooter, jetski, rubberboot of motorboot met een lengte van minder dan 15 meter, maar die harder kan dan 20 kilometer per uur (km/uur). Bij een controle wordt niet naar het aantal pk’s gekeken, maar of de combinatie ‘boot-motor’ een snelheid van meer dan 20 km/uur kan bereiken.

 

Vaarbewijs halenSoorten Vaarbewijs (KVB1 en KVB2 )

Het (klein) Vaarbewijs bestaat uit twee delen:

 • Vaarbewijs deel 1 (KVB1)
  Voor het varen op rivieren, kanalen en meren, met uitzondering van de Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer (inclusief Markermeer en IJmeer), de Waddenzee, de Eems en de Dollard. Er mag wel gevaren worden op de Gouwzee en de Randmeren (Gooimeer tot en met Ketelmeer/Zwarte Meer).
 • Vaarbewijs deel 2 (KVB2)
  Voor het varen op alle binnenwateren, dus inclusief de Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer (inclusief Markermeer en IJmeer), de Waddenzee, de Eems en de Dollard.

Voor het varen op de Noordzee is een vaarbewijs niet verplicht, maar wel voor het bevaren van de zeehavens. Meer informatie over het vaarbewijs en de cursus kunt u vinden op onze pagina Vaarbewijs, waar u zich ook kunt aanmelden. Voor de kosten van deze online cursus zie onze pagina prijslijst.

Marifoon

Op een schip, voorzien van een marifoon, moet tenminste één persoon aan boord zijn die in het bezit is van een Marifoon basis bedieningscertificaat. De overige opvarenden mogen onder toezicht en de verantwoordelijkheid van de bezitter van het certificaat de marifoon bedienen. Beschikken over dit basiscertificaat is voor het overgrote deel van de watersporters voldoende. Meer informatie over het marifoon certificaat kunt u vinden op onze pagina Marifoon, waar u zich ook kunt aanmelden. Voor de kosten van deze online cursus zie onze pagina prijslijst.

Theorie en praktijkVaarbewijs en marifoon cursus

Het kan natuurlijk dat u, na het behalen van de bovengenoemde vaarbewijzen al dan niet in combinatie met een praktijkles, zich verder wilt bekwamen in het daadwerkelijk besturen van een motor- of zeilschip. Per slot van rekening dient u voor het rijbewijs ook de nodige praktijkervaring op te doen eer u zelfstandig de weg op mag/kan. Ook hierin voorziet Demarage Zeil Centrum door het aanbieden van bijvoorbeeld een les manoeuvreren. Meer informatie hierover vindt u op onze pagina praktijk.

 Marifoon cursusVoordelen van het online studieprogramma

Bij Vaarbewijzen-halen kunt u middels het online studieprogramma, leren voor het behalen van eerder genoemde certificaten.

De voordelen voor het online studeren zijn:

 • U wordt gekoppeld aan een theorie docent die het huiswerk nakijkt, desgewenst verdere uitleg geeft en al uw vragen beantwoord;
 • Leren in uw eigen tijd en tempo op een door u gekozen tijdstip;
 • De cursussen kunt u vanaf elke computer, iPad of Smartfone op elk gewenst moment van de dag benaderen;
 • Hiernaast kunt u bij zeilschool Demarage een praktijk les volgen voor het Klein Vaarbewijs 1 en/of 2, om zo de theorie meer aanschouwelijk te maken.

Voor meer informatie kunt u terecht op de pagina meest gestelde vragen (FAQ) of door het sturen van een mail naar info@vaarbewijzen-halen.nl

Wij wensen u veel studieplezier!

 

Aanmelden voor een cursus

CWO-zeilschool
Demarage
Hiswa