Vaarbewijs en Marifoon meest gestelde vragen

Hieronder kunt u de meest gestelde vragen aangaande de cursussen Vaarbewijs en Marifoon vinden. Mocht uw vraag hier niet beantwoord worden kunt u uw vraag stellen door een bericht te sturen naar info@vaarbewijzen-halen.nl.

Wanneer is een klein vaarbewijs verplicht?

Een Klein Vaarbewijs is verplicht voor het varen met:

  • een pleziervaartuig dat sneller kan varen dan 20 km/uur; (hiertoe behoren ook waterscooters, jetski’s en rubberboten)
  • een pleziervaartuig met een lengte van 15 tot 25 meter;
  • een schip met een lengte van 15 tot 20 meter, als het schip wordt gebruikt voor bedrijfsmatig vervoer.

Welke soorten vaarbewijzen zijn er?

We kennen drie soorten Vaarbewijzen:

  • Groot Vaarbewijs
  • het Beperkt Groot Vaarbewijs
  • en het Klein Vaarbewijs

Ik heb een schip van 10 meter, moet ik dan toch een vaarbewijs halen?

Neen, het is niet verplicht maar om redenen van veiligheid voor uw zelf, uw medepassagiers, andere watersporter of voor de beroepsvaart, is het bijzonder nuttig om uw vaarbewijs te halen.

Is er een minimum leeftijd voor het behalen van een vaarbewijs en hoe lang is dit bewijs geldig?

Ja, de minimum leeftijd is 18 jaar. U kunt wel eerder examen doen, maar het certificaat wordt pas uitgereikt wanneer u daadwerkelijk deze leeftijd heeft bereikt. Het vaarbewijs is levenslang geldig.

Wat is het vaargebied voor Klein Vaarbewijs 1?

Het vaargebied van Klein Vaarbewijs 1 bestaat uit de rivieren, kanalen en meren, met uitzondering van de Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer (inclusief Markermeer en IJmeer), de Waddenzee, de Eems en de Dollard. Er mag wel gevaren worden op de Gouwzee en de Randmeren (Gooimeer tot en met Ketelmeer/Zwarte Meer).

Waar mag ik varen wanneer ik het Klein Vaarbewijs 2 heb gehaald?

Met het Klein Vaarbewijs 2 kunt u varen op alle binnenwateren, dus inclusief de Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer (inclusief Markermeer en IJmeer), de Waddenzee, de Eems en de Dollard

Zijn de praktijklessen echt nodig voor het behalen van deze vaarbewijzen?

Neen, de theorie cursussen zijn ook echt theorie cursussen, maar om de leerstof inzichtelijk te maken is het volgen van een dergelijke praktijkles ten zeerste aan te raden. Per slot van rekening dient u ook voor het verkeersexamen de nodige praktijk ervaring op te doen.

Kan ik nog meer les in de praktijk krijgen?

Natuurlijk, u kunt zich altijd verder (blijven) bekwamen in de edele kunst van bijvoorbeeld het manoeuvreren of op zeiltechnisch vlak. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de pagina manoeuvreren.

Wat zijn de examen kosten?

Het examen KVB1 kost € 42,- en het examen KVB2 kost € 50,- (Dit staat los van het cursusgeld). Het examen voor KVB1 + KVB2 kost € 70,-.

Waar kan ik examen doen voor het vaarbewijs?

Het examen wordt op twintig verschillende examenlocaties afgenomen, zie voor meer informatie.

Wanneer kan ik examen doen voor het vaarbewijs en hoe moet ik hiervoor inschrijven?

Het examen kan worden afgenomen op elke werkdag en vaak ook op een zaterdag. Zie voor meer informatie voor KVB 1 CBR en voor KVB2 CBR.

Hoe lang duren de examens KVB1 en KVB2 ongeveer?

Het examen KVB1 duurt 1 uur en bestaat uit 40 meerkeuzevragen. U kunt per vraag 1, 2 of 3 punten halen en in totaal maximaal 80 punten. U moet minimaal 56 punten halen om te kunnen slagen.
Het examen KVB2 duurt 1,5 uur en bestaat uit 27 vragen, waarvan 23 meerkeuzevragen en 4 open vragen. U kunt in totaal maximaal 50 punten halen en u dient minimaal 35 punten te halen om te kunnen slagen.

Kan ik ook alleen Klein Vaarbewijs 2 examen doen?

Om KVB2 te doen moet u eerst KVB1 hebben gehaald. U kunt het ook allebei tegelijk doen, achter elkaar.

Wanneer moet ik een bedieningscertificaat voor een marifoon hebben?

Op een schip voorzien van een marifoon, moet tenminste één persoon aan boord zijn die in het bezit is van een Marifoon bedieningscertificaat.

Is het hebben van een marifoon wettelijk verplicht?

In België moet elk schip langer dan zeven meter verplicht een marifoon aan boord hebben en moet de schipper of eigenaar, over een bedieningscertificaat beschikken.
In Nederland is het alleen voor de beroepsvaart verplicht om een marifoon te hebben en te beschikken over een bedieningscertificaat. Dus ongeacht de lengte van uw schip mag u in Nederland gewoon varen zonder marifoon, maar heeft u wel een marifoon aan boord dan moet de eigenaar van die marifoon ook in het bezit zijn van een geldig bedieningscertificaat

Waar kan ik examen doen voor het marifoon bedieningscertificaat?

U doet examen bij de stichting Vamex, informatie en inschrijving via www.vamex.nl.

Wat zijn de kosten voor dit marifoon examen?

Het examentarief is vastgesteld op € 62,-.

CWO-zeilschool
Demarage
Hiswa