Examen Marifoon

Na het doorlopen van ons online cursusprogramma is de kans van slagen voor het examen Marifoon basiscertificaat heel groot. Tot op heden is 100% van onze cursisten geslaagd voor het examen, waar we uiteraard heel trots op zijn.

Bij het examen Marifoon Basiscertificaat wordt met name getoetst op;

  • uw vaardigheid in de bediening van maritieme radiozendapparatuur;
  • de kennis van de bij wet gestelde regels en van de vergunningsvoorschriften en
  • de kennis met betrekking tot de afwikkeling van nood-, spoed- en veiligheidsverkeer, het openbaar verkeer, het onderling verkeer en het nautisch verkeer.

Als er een marifoon aan boord van een schip is, dan moet tenminste één persoon in het bezit zijn van het Marifoon Basiscertificaat. U mag hiermee een vaste of draagbare marifoon bedienen op de binnenwateren en de kustwateren.

Met het Marifoon Basiscertificaat mag u ook het wereldwijde AIS (Automatic Identification System) gebruiken. Hiermee kun u over een ruimer gebied, dan met de radar mogelijk is, zien waar zich schepen bevinden in de omgeving en in welke richting zij varen.

In veel situaties is de marifoon een handig middel voor de communicatie met sluis- en brugwachters en bij het zoeken naar een ligplaats in een haven. Ook in een vaarwater met grote schepen wordt de veiligheid vergroot als u hoort wat er onderling wordt afgesproken.

In een noodsituatie heeft een marifoon veel voordelen ten opzichte van de mobiele telefoon. Iedereen in de omgeving die meeluistert hoort direct wat er aan de hand is en kan meteen hulp bieden.

Opgeven voor het examen

Voor het opgeven voor het examen kunt u terecht bij de stichting Vamex. Het examen bestaat uit 30 meerkeuzevragen en duurt  één uur (60 minuten).  U kunt in totaal maximaal 50 punten halen en  u heeft minimaal 35 punten nodig om te slagen.

De kosten voor dit examen zijn €62,-. Na het examen duurt het ongeveer 2 weken voordat u de uitslag krijgt. Bent u geslaagd dan ontvangt u met de uitslag ook de benodigde papieren om het Marifoon Bedieningscertificaat aan te vragen bij het Agentschap Telecom. De afgifte van uw bedieningscertificaat duurt ongeveer een maand. De kosten voor de afhandeling zijn € 27,-.

CWO-zeilschool
Demarage
Hiswa